Wat zijn tsa tsa’s?

Tsa tsa’s zijn ronde objecten van klei, met afbeeldingen van heilige structuren en mantra’s, klanken bedoeld om helende krachten
op te roepen. Door de eeuwen heen zijn ze begraven op plekken waar negatieve gebeurtenissen zoals oorlogen hebben plaats- gevonden, mensen zijn omgebracht, of natuurrampen veel leed hebben veroorzaakt.

Tsa tsa’s zijn instrumenten bedoeld om energieën op te roepen die alle wezens troosten en voeden, de omgeving weer in even- wicht brengen, en de elementen in hun natuurlijke orde herstellen. Zij bezitten de kracht om wonden van het verleden te helen, ook van trauma’s waar al generaties lang onder geleden wordt.

De helende krachten die tsa tsa’s oproepen zijn niet te bevatten met onze gewone rationele geest. Net zoals muziek, kunst en poëzie de menselijke geest kunnen verlevendigen en verheffen, precies zo kunnen heilige mantra’s, gebeden en tsa tsa’s een he- lende boodschap direct in het hart van ieder wezen planten.

Voor meer informatie bekijk de flyer